You are here

Yolanda Carbajales Ferreiro

Country: 
España
Technique: 
Mezzotint, Manera Negra
Size: 
11 x 14 cm.
Year executed: 
2015
Client: 
Gladys Muñoz